Paginakop - faq

Veelgestelde vragen

Hoe zit het met mijn privacy?

Sinds 1 april 2014 kun je anoniem deelnemen aan Poker onder Controle als je de drempel naar hulp te hoog vindt.

Onderstaande tekst is van toepassing als de kosten van je deelname vergoed worden door je zorgverzekering.

Waarom moet ik mijn naam en adres opgeven?

Bij de aanmelding vragen wij je persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om een elektronisch patiëntendossier (EPD) te maken. Dit EPD is een digitaal medisch dossier waarin administratieve gegevens in combinatie met medische gegevens worden bewaard. Dit EPD wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving en is slechts toegankelijk voor daartoe bevoegde medewerkers van Brijder. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wat komt mijn huisarts te weten?

Bij de aanmelding vragen wij naar de naam van je huisarts. De huisarts wordt door ons op de hoogte gebracht van je deelname aan het behandelprogramma. Pokeren valt volgens de diagnose van DSM IV onder Pathologisch gokken. Wij hebben van je huisarts een verwijsbrief nodig. Deze verwijsbrief is noodzakelijk voor vergoeding van de behandeling door je zorgverzekeraar. Als je je aanmeldt, regelen wij de verwijsbrief van je huisarts.

Waarom wordt mijn zorgverzekeraar geïnformeerd?

Bij aanmelding vragen wij ook gegevens over je zorgverzekering. Deze gegevens zijn nodig zodat wij de kosten van je online behandeling in rekening kunnen brengen bij je verzekeraar.

Wat staat er op het overzicht van de verzekeraar?

Als je zorgverzekeraar de rekening heeft ontvangen van een zorgaanbieder (in dit geval Brijder), stuurt de verzekeraar je een overzicht van de gemaakte kosten. Op dit overzicht wordt vermeld door wie je bent behandeld, maar niet waarvoor je bent behandeld. Voor deze online behandeling zal op het rekeningoverzicht "GGZ Zorg Parnassia Groep" (de holding waar Brijder een onderdeel van is) worden vermeld.

Kosten van de behandeling

De online behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Iedere verzekerde in Nederland heeft te maken met een verplicht eigen risico: het bedrag dat je ieder jaar moet betalen als je bepaalde medische kosten maakt. Poker onder Controle valt onder het eigen risico. Hoe hoog dat is, hangt af van wat jij met je zorgverzekeraar hebt afgesproken en of je dit kalenderjaar je eigen risico al (deels) hebt gebruikt. Je betaalt je eigen risico aan je zorgverzekeraar.

Welke mailtjes ontvang ik in mijn mailbox?

Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een aantal mailtjes op het e-mailadres dat je bij het aanmelden opgeeft. Het gaat daarbij om:

  • Een ontvangstbevestiging van de aanmelding.
  • Een mailtje met inlogcode (zodat je kunt inloggen op het behandelprogramma).
  • Een bevestiging als je de inlogcodes hebt veranderd.

De communicatie met je behandelaar verloopt via het beveiligde behandelprogramma waarop je inlogt en niet via e-mail.

Pas geruime tijd na afronding van het behandelprogramma ontvang je weer e-mail van Brijder één mail drie maanden en één zes maanden na afronding van de online behandeling. Beide keren ontvangt u een link naar de evaluatie. De antwoorden die je geeft worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar tot individuele personen.

Als je het programma voortijdig beëindigt, ontvang je direct nadat wij je hebben uitgeschreven een bericht op je mailadres met een link naar de evaluatie. Je krijgt daarna geen mail meer van ons.

Het is niet uitgesloten dat je tussentijds additionele mailtjes van ons ontvangt, bijvoorbeeld in het geval van technische storingen.

Tip: maak een account bij hotmail of Gmail

Als je er zeker van wilt zijn dat anderen de mailtjes van Brijder niet zien, zorg dan voor een anoniem en gratis mailadres bij hotmail of Gmail, waarin je niet je naam verwerkt. Ga naar hotmail of ga naar Gmail.

Tijdens de behandeling van Poker onder Controle kun je je mailadres altijd veranderen als je dat wilt.