Paginakop - faq

Veelgestelde vragen

Sinds 1 april 2014 hebben wij subsidie om Poker onder Controle aan te bieden aan mensen die de drempel om hulp te zoeken te hoog vinden. Je kunt anoniem blijven en Poker onder Controle kost je daardoor niets. Ga naar het aanmeldformulier als je mee wilt doen met de online behandeling.

Heb je je aangemeld voor 1 april 2014 en wordt Poker onder Controle betaald via je zorgverzekering, dan geldt onderstaande informatie.

Ja, de online behandeling Poker onder Controle wordt vergoed door alle Nederlandse zorgverzekeraars. De vergoeding van de online behandeling valt onder de basisverzekering. Het is een internetbehandeling in de eerste lijn. Afhankelijk van eerder gemaakte zorgkosten kan de online behandeling onder je eigen risico vallen. Je betaalt (een deel van) je eigen risico aan je zorgverzekeraar.

Eigen risico
Hoe hoog je eigen risico is, hangt af van de afspraken die je daarover hebt gemaakt met je zorgverzekeraar. Stel dat je eigen risico €550,- is. Dan betaal je de eerste 550 euro die je in dit kalenderjaar aan zorgkosten maakt zelf. Poker onder Controle kost in 2014 maximaal 350 euro. Afhankelijk van eerder gemaakte zorgkosten kan de internetbehandeling dus onder het eigen risico vallen. Je betaalt dan aan je zorgverzekeraar.

Rekening

Als je een rekening voor je eigen risico van je zorgverzekeraar krijgt, dan staat daarop Parnassia Groep. Dat kan verwarrend zijn. De Parnassia Groep heeft met de zorgverzekaars afgesproken dat ook de online hulp van Brijder vergoed wordt. Op de rekening staat waarschijnlijk 'GGZ Zorg Parnassia Groep'.

Om de online hulp vergoed te krijgen hebben we een verwijsbrief van je huisarts nodig. Dat regelen wij voor je. We vragen daarom wel bij de aanmelding naar de gegevens van je huisarts.